Hiện nay, trên thị trường bất động sản có quá nhiều dự án từ các chủ đầu tư lớn nhỏ, khiến cho người mua nhà luôn băn khoăn, đắn đo trong việc lựa chọn căn hộ phù hợp với mình. Nhưng mấy ai biết được rằng, trong số hàng trăm dự án đó, có khá nhiều dự án đang thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến người mua nhà.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra với dự án bên chủ đầu tư Hưng Thịnh Corp. Lúc nào, Hưng Thịnh cũng đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Các hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán luôn minh bạch rõ ràng. Gần đây nhất, để khách hàng sở hữu căn hộ Hưng Thịnh yên tâm hơn, chủ đầu tư đã gửi công khai thư bảo lãnh dự án từ ngân hàng đối tác.

Tất cả các văn bản xác nhận việc đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng đều lưu ý: Việc thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được vượt quá 95% giá trị hợp đồng trước khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với việc thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản: “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, nhưng chủ đầu tư có thế nhà ở hình thành trong tương lai đối với một phàn hoặc toàn bộ nhà ở đã thông báo huy động vốn thì việc bán nhà ở đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện khi có văn bản thông báo xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng.

Đối với việc thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản: “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, nhưng chủ đầu tư có thế nhà ở hình thành trong tương lai đối với một phàn hoặc toàn bộ nhà ở đã thông báo huy động vốn thì việc bán nhà ở đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện khi có văn bản thông báo xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng.

Dưới đây là 1 số thư bảo lãnh trong tổng thư bảo lãnh dự án của ngân hàng đối tác với dự án Hưng Thịnh: https://thegioibatdongsan.shop/chon-...nen-hay-khong/