Thừa kế quyền sử dụng đất được pháp luật dân sự Việt Nam quy định và là một trong những chế định quan trọng. Văn phòng luật sư Luật Tiền Phong sẽ tư vấn và cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ khai nhận di sản thừa kế với thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Luật Tiền Phong với đội ngũ chuyên viên tư vấn, Luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ liên quan đến công chứng, hoàn thiện hồ sơ cho thuê, chuyển nhượng, cho mượn, tặng cho, thế chấp, thừa kế nhà đất; sang tên sổ đỏ, lập hồ sơ cấp mới; kê khai phí, thuế, lệ phí nhà đất,....

Trình tự thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất:

1: Tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng công chứng có thẩm quyền.

2: Niêm yết thông báo khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND cấp xã và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

3: Nhận Thông báo niêm yết khai nhận di sản thừa kế tại UBND cấp xã theo phiếu hẹn và tiến hành lập Văn bản thỏa thuận phân chia/khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng công chứng.

4: Lập hồ sơ sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhận thừa kế.

5: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng đăng ký đất đai và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

6: Nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo phiếu hẹn và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

7: Nộp giấy tờ xác nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Bộ phận một cửa – Văn phòng đăng ký đất đai và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

8: Nhận kết quả là Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên theo phiếu hẹn.